Open menu

Smaointe le haghaidh Eoraip níos fearr

Image
Young people

Tá na mílte daoine óga tar éis a smaointe a roinnt cheana féin faoin tslí is fearr le hEoraip níos fearr a bhaint amach. An bhfuil tusa réidh don chéad chéim eile? Bí páirteach sa phlé, cuir do thuairimí in iúl agus cuidigh linn cnuasach de réitigh a fhorbairt. 

 

Smaointe atá ag treochtáil

Féach tuilleadh smaointe

Cad é do smaoineamh?

Muna bhfuil aon smaoineamh díobh seo ag teacht le do chuidse tuairimí, roinn smaoineamh nua agus cuir do thuairim féin in iúl!

Roinn do smaoineamh

Image
Light